Zer aurkituko duzu txosten honetan?

Txosten honek oinarri ideologiko, egoeraren azterketa eta aldarrikapen bateratu batzuk eskaini nahi ditugu, Euskal Herriko neska* gazteon ikuspegitik. Dossier orokorrarekin batera lantzeko euskarri lagungarria izan nahi du beraz, neska* gazteon eta ikasleon espazioetan erabiltzeko tresna izango da. Asanbladetan partekatu daiteke, bertan landu nahi diren diskurtsoak eta aldarrikapenak errazago jorratzeko. Baina ez du inondik inora erantzun eta aldarrikapen guztiak jasotzeko haina sakontasunik. Beraz erabiltzeko, eztabaidatzeko eta aldatzeko tresna gisa aurkezten dugu!

Pentsa dezagun: Nola mamitzen dira hemen ageri diren zapalkuntzak gurean? Hau da, nola eragiten du kapitalismoak edota patriarkatuak egunerokoan? Nola zeharkatzen gaitu zaintzaren gatazkak? Zein da inguruan dauden emakume* anitzen errealitatea? Zer aldarrikatu nahi dugu gure hirian? Herrian? Auzo edo ikastetxean?

Dossierraz gain, ikastetxeetan erabili ahal izateko hainbat material bildu dugu lotura honetan.

Eztabaida ez da hemen amaitzen… Txosten honetan ageri diren hainbat gaik, sakontzeko ariketa bat eskatzen dute. Baina prozesua ez da hemen amaitzen, hurrengo ezinbesteko urratsa 2019ko Euskal Herriko Jardunaldi Feministak izango dira. Bertan, egoeraren analisi sakona eta gure estrategia feministak berraztertzeko parada izanen dugu, patxada handiagoarekin.

Bete ditzagun kaleak errebeldia feministaz, berreskuratu dezagun lapurtu diguten lekua, gelditu dezagun basakeria eta mundu berri bat eraiki!

1. SAR HITZA
2. ZER DA GREBA FEMINISTA?
3. NOLA EGINGO DUGU GREBA?
4. ZER ESKATZEN DUGU?
5. ZEIN DA NESKA* GAZTE ETA IKASLEON EGOERA?
6. ZEIN DA IKASTETXEKO MUTILEN PAPERA GREBA FEMINISTAN?

Hemen eskuratu dezakezu ikasleen dossierra.


 

¿Qué encontrarás en este dossier?

Este dossier ofrece unas bases ideológicas, un análisis de la situación actual y unas reivindicaciones compartidas desde el punto de vista de las mujeres* jóvenes de Euskal
Herria. Se trata de un complemento del dossier general, una herramienta para usar en espacios de mujeres* jóvenes y estudiantes. Se puede compartir en las asambleas como ayuda para trabajar los discursos y las reivindicaciones que se quieran tratar. Sin embargo, no profundiza lo suficiente como para recoger todas y cada una de las respuestas y reivindicaciones.

Pensemos: ¿Cómo se dan las opresiones que sufrimos en nuestro contexto? Es decir, ¿cómo nos influye el capitalismo o el patriarcado en la vida diaria? ¿Cómo nos atraviesa
el conflicto de los cuidados? ¿Cuál es la realidad de las mujeres* diversas de nuestro entorno? ¿Qué queremos reivindicar en nuestro pueblo o ciudad? ¿Qué queremos reivindicar en nuestro barrio o centro educativo?

Además de este dossier, hemos reunido material para usar en los centros educativos.

El debate no acaba aquí… Sabemos que varios de los temas que aparecen en este dossier requieren un ejercicio de profundización. Pero el proceso no acaba aquí, el próximo paso ineludible son las Jornadas Feministas de Euskal Herria en 2019. Ahí se realizará un análisis profundo y tendremos la oportunidad de reanalizar nuestras estrategias feministas.

¡Llenemos las calles de rebeldía feminista, recuperemos el espacio que nos han robado,
paremos las atrocidades y construyamos un nuevo mundo!

1. INTRODUCCIÓN
2. ¿QUÉ ES LA HUELGA FEMINISTA?
3. ¿CÓMO HAREMOS LA HUELGA?
4. ¿QUÉ PEDIMOS?
5. ¿EN QUÉ SITUACIÓN VIVIMOS LAS MUJERES* JÓVENES Y LAS ESTUDIANTES?
6. ¿CUÁL ES EL PAPEL LOS HOMBRES DE NUESTROS CENTROS?

Imprime el dossier aquí.

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s