zergatik

 

[Castellano abajo]

sistecEredu ekonomiko honek zapaltzen gaituelako:

 • Europan emakumeek astero 26 orduz ordaindu gabeko lanak egiten ditugu gizonek 9 ordu egiten dituzten bitartean. Inork aitortzen ez duen lana da, ikusezina.
 • Emakumeek lanaldi bikoitz eta hirukoitzak egiten ditugu gizonek eta estatuek ez direlako zaintzaz arduratzen.
 • Hego Euskal Herrian gizonek emakumeek baino %35,6 gehiago kobratzen dute, enplegu berdinaren aurrean soldata berdina kobratzea exijitzen dugu.
 • Emakumeek lan prekarietate handiagoa jasaten dugu.
 • Emakume* langile asko lan erregimen orokorretik kanpo gaude, lan-eskubiderik gabe: etxe barruko langileak, nekazariak, sexu langileak, aniztasun funtzionaladun langileak, langile autonomoak…
 • Etxe barruko langileak esklabo gisa bizi gara
 • Gizartean amatasuna goraipatzen da, aldi berean, lan-merkatuan zigortuz
 • Gure pentsioak baxuagoak dira, eta gure zahartzaroa txirotzen dute
 • Pobreagoak gara eta gizarte politiken bazterketak gehiago pairatzen ditugu
 • Emakume* gazteoi formakuntza eta esperientzia gehiago exijitzen zaizkigu baina aldi berean lan-prekarietatea pairatzen dugu

 

violenciaIndarkeria matxistak jipoitzen gaituelako:

 • 2010-2015 urteen artean 33 emakume hil dituzte Hego Euskal Herrian. Eraildako emakume* guztiak falta zaizkigu
 • Sexu-esplotaziorako salerostea: emakumeen eta umeen merkantilazitzearen adierazpena
 • Nazkatuta gaude kaleko jazarpena eta sexu erasoak jasateaz eta alor intimoan kontrola, xantaia eta apalkuntza pairatzeaz
 • Beldurrean hezten gaituztela salatzen dugu, gure testigantzak zalantzan jartzen direla eta salatzen dugunean epaituak gara.
 • Ez gara erantzuteko gaitasunik gabeko biktima pasiboak.
 • LGTBI-fobiak gure biziak estutzen dituzten armairuetan giltzatzen gaitu
 • Indarkeriari aurre egiteko baliabide publikoak ez dira nahikoak
 • Zigor-sistema patriarkala da, eta kartzeletan indarkeria bikoitzari aurre egin behar diogu emakume* izateagatik

 

racismoArrazakeriak akatzen gaituelako:

 • Ez ditugu ahazten hainbat arrazoiengatik euren herrialdea utzi dituzten pertsonen bizitzak
 • Emakume* etorkin eta errefuxiatuek mugetan jasaten duten indarkeria matxista eta kriminalizazioa salatzen dugu
 • Espazio publikoa hartzeko dugun eskubidea mugatzen dute gure janzkeragatik
 • Legez kanpoko egoeran gauden emakumeak* eta atzerritarren legea jasaten dugunok bereziki babesgabe gaude indarkeria matxistarekiko
 • Nazioarteko zaintza-sarea osatzen dugu: gure seme-alabak eta adindunak beste emakume* batzuen esku uzten ditugu han, hemen zuenak baldintza oso prekarioetan zaintzeko

 

culturaKultura patriarkalak baztertu, objektu bihurtu eta estereotipatzen gaituelako:

 • Historia, literatura eta zientzia liburuetatik ezabatu gaituzte
 • Hedabideek, publizitateak eta sareek objektu sexualtzat gaituzte, kontsumituak izateko prest
 • Genero estereotipoak komunikabideetan, solasaldietan, erakundeetan erreproduzitzen dira
 • Hierarkia katolikoak, Estatuak edo botere ekonomikoek gure gorputz eta sexualitatearen gaineko erabakiak ukatzen dizkigute
 • Politikan, ez gaude eragiteko eta erabakitzeko ahalmena duten eremuetan

 


 

sistecEste modelo económico nos aplasta:

 • En Europa, las mujeres dedicamos 26 horas semanales al trabajo no remunerado frente a las 9 horas que dedican los hombres. Es un trabajo invisibilizado que nadie nos reconoce
 • Las mujeres realizamos dobles y triples jornadas de trabajo porque los hombres y el Estado no se responsabilizan de cuidar
 • En Hego Euskal Herria los hombres cobran un 35,6% más que las mujeres, a mismo empleo exigimos cobrar el mismo salario
 • Sufrimos mayor precariedad laboral
 • Muchas trabajadoras estamos fuera del régimen general de trabajo, sin derechos laborales: empleadas domésticas, agricultoras, trabajadoras sexuales, trabajadoras con diversidad funcional, trabajadoras autónomas…
 • Las empleadas internas estamos en situación de esclavitud
 • A la vez que se ensalza la maternidad socialmente, se castiga en el mercado laboral
 • Nuestras pensiones son inferiores lo que empobrece nuestra vejez
 • Somos más pobres y sufrimos más los recortes en políticas sociales
 • A las mujeres jóvenes se nos exige más formación y experiencia pero seguimos sufriendo precariedad laboral

 

violenciaLa violencia machista nos golpea:

 • Entre 2010 y 2015 asesinaron a 33 mujeres en Hego Euskal Herria. Nos faltan todas la mujeres que han matado
 • La trata con fines de explotación sexual: la expresión más grave de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y niñas
 • Estamos hartas de sufrir acoso callejero, agresiones sexuales, y chantaje, control y humillación en el ámbito íntimo
 • Denunciamos que se nos eduque en el miedo y se cuestione nuestro testimonio y se nos juzgue cuando denunciamos
 • No somos víctimas pasivas sin capacidad de responder
 • La LGTBfobia nos encierra en armarios que constriñen nuestras vidas
 • Los recursos públicos para hacerle frente a la violencia son insuficientes
 • El sistema penal es patriarcal y en las cárceles enfrentamos una doble violencia por ser mujeres

 

racismoEl racismo nos mata:

 • No olvidamos las vidas de las personas que dejan sus países por diversas causas
 • Denunciamos la violencia machista y la criminalización que sufren las mujeres migrantes y refugiadas en las fronteras y en los países en tránsito.
 • Se limita nuestro derecho a ocupar el espacio público por nuestra vestimenta
 • Las mujeres migrantes en situación irregular y perseguidas por la ley de extranjería estamos especialmente desprotegidas frente a la violencia machista
 • Formamos una red transnacional de cuidados: dejamos allí a nuestros hijxs y mayores a cargo de otras mujeres para cuidar aquí en condiciones muy precarias

 

culturaMarginadas, cosificadas, estereotipadas por la cultura patriarcal:

 • Nos han borrado de los libros de historia, literatura, de ciencias…
 • Los medios de comunicación, la publicidad y las redes nos tratan como objetos sexuales listos para el consumo
 • Los estereotipos de género se siguen reproduciendo en conversaciones, medios de comunicación, instituciones
 • Las jerarquías religiosas, el Estado o los poderes económicos niegan las decisiones sobre nuestros cuerpos y sexualidad
 • No estamos en los marcos de incidencia y decisión política

 

Nola egin dezaket M8ko grebarekin bat?

¿Cómo puedo sumarme a la huelga el 8M?

Advertisements